Zwroty i reklamacje

Prawo zwrotu towaru (prawo odstąpienia od umowy)

Life&Pure daje gwarancję na prawo odstąpienia od umowy i tym samym zwrotu zamówionego, nieuszkodzonego oraz bez śladu użytkowania towaru bez podania przyczyny. Odstąpić od umowy można w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Dla zachowania terminu 7 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail sklep@lifeandpure.com lub adres pocztowy Life&Pure, ul. Motycka 23/58, 03-566 Warszawa. Oświadczenie zostanie potwierdzone mailowo z naszej strony, wskazując datę otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot wzajemnych świadczeń Stron powinien nastąpić niezwłocznie, przy czym nie później w okresie 14 dni liczonych od daty otrzymania przez Life&Pure oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Life&Pure może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać na własny koszt nie podlegający zwrotowi pod adres Life&Pure, ul. Motycka 23/58, 03-566 Warszawa. Towar oferowany jako zestaw należy odesłać w całości. Dla przyspieszenia przetwarzania zwrotu, klient może posłużyć się gotowym dokumentem zwrotu dołączonym do rachunku. Zwracany towar powinien być nieuszkodzony oraz nie nosić śladów zużycia poza zużyciem koniecznym w granicach zwykłego zarządu zakupionym towarem  (np. wynikającym z konieczności przymierzenia lub innego sprawdzenia towaru). W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego zarządu Life&Pure może obciążyć Kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwotą ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Kupującego. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. 

Prosimy o dotrzymanie określonego terminu zwrotu. Należność z tytułu zwrotu towaru zostanie przesłana przekazem pocztowym, przelewem bankowym na wskazane konto lub na konto, z którego nastąpiła płatność albo w formie bonu do wykorzystania na kolejne zakupy w przypadku wyboru przez Klienta tej formy rozliczenia należności z tytułu zwrotu . Nie ma możliwości wymiany zwracanego towaru na inny. W siedzibie Life&Pure w Warszawie nie można dokonać zwrotu towaru osobiście.

W przypadku nie wywiązania się Life&Pure z dostawy wszystkich zamówionych towarów w terminie 30 dni, klient ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Gwarancja (reklamacja)

Life&Pure odpowiada wobec konsumenta za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. Towar wadliwy wraz z reklamacją należy odesłać pod adres Life&Pure, ul. Motycka 23/58, 03-566 Warszawa załączając opis wady (formularz do pobrania z naszej strony) oraz dane umożliwiające identyfikację klienta. 

W przypadku uznania roszczeń za zasadne, Life&Pure zwraca reklamującemu również poniesione koszty dostarczenia w równowartości najtańszej oferowanej przez Life&Pure opcji dostawy.

W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, zgodnie z wymogiem art. 14.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dn. 21.05.2013r., Life&Pure wskazuje łącze do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/


LIFE & PURE Agnieszka Komosińska
Ul. Motycka 23/58 
03-566 Warszawa
NIP: 7931457567                REGON: 380203875

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl